Ενεργειακή Σήμανση

Η ετικέτα για την ενεργειακή αποδοτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει στους καταναλωτές ακριβείς και εύχρηστες πληροφορίες για την κατανάλωση, τις επιδόσεις και άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων οικιακής χρήσης. Έτσι, μπορούν να αξιολογήσουν με μια ματιά τη συμβολή ενός προϊόντος στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η σήμανση αυτή κατατάσσει τα προϊόντα σε κλίμακα από το Α+++ έως το G (Α+++ είναι η πλέον αποδοτική ενεργειακή τάξη και G η λιγότερο αποδοτική).

Η ετικέτα είναι ενιαία για όλα τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. την κατανάλωση ενέργειας ή νερού, τη χωρητικότητα κ.ά.).