Ηλεκτρικές Συσκευές

  1. Κλείνετε τις ηλεκτρικές συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη (ON/OFF), όχι από το τηλεχειριστήριο (Stand-by), καθώς στη δεύτερη περίπτωση οι συσκευές εξακολουθούν να καταναλώνουν ρεύμα. Χρησιμοποιείτε πολύπριζα με διακόπτη ώστε να κλείνετε με μία κίνηση όλες τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε.

  2. Μην χρησιμοποιείτε screensaver στους υπολογιστές. Είναι προτιμότερο να θέτετε τον υπολογιστή σε κατάσταση sleep ή να τον απενεργοποιείτε.

  3. Μόλις το κινητό σας φορτίσει, βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα.

  4. Στις φορητές συσκευές σας προτιμάτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

  5. Στην τηλεόραση επιλέξτε χαμηλότερη φωτεινότητα για εξοικονόμηση ενέργειας.

  6. Αν χαλάσει μια συσκευή, εξετάστε πρώτα αν μπορεί να επισκευαστεί, ώστε να μην καταλήξει στην ανακύκλωση άδικα. Εάν η συσκευή χρειάζεται πράγματι αντικατάσταση, προτιμήστε μία με υψηλή ενεργειακή απόδοση.