Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Επιχείρηση σας

savings

Η παρότρυνση προς τους υπαλλήλους σας να παίρνουν πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση ενέργειας στο χώρο εργασίας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Πολλοί υπάλληλοι θεωρούν ότι οι μεμονωμένες ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας από τη μεριά τους, δεν έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, λόγω του μεγάλου μεγέθους των εγκαταστάσεων, των πολλών υπολογιστών, των φώτων και όλων των άλλων συσκευών που καταναλώνουν ενέργεια.

Οι παρακάτω συμβουλές έχουν σκοπό να βοηθήσουν στην προσπάθειά σας να δείξετε στους υπαλλήλους ή στους συναδέλφους σας, ότι η μείωση τόσο της σπατάλης όσο και του αποτυπώματος της επιχείρησής σας είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί εύκολα και τους αφορά όλους.

Υπεύθυνος Ενέργειας

Όπως συνήθως υπάρχουν υπεύθυνοι ασφαλείας, θα ήταν σκόπιμο με την ίδια λογική να ορίσετε υπεύθυνους για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αρμοδιότητά τους θα είναι να πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους για τις σπατάλες ενέργειας στο τμήμα τους και να προτείνουν σχετικές βελτιώσεις.

BONUS

Δίνετε κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Οργανώστε, για παράδειγμα, έναν διαγωνισμό όπου η ομάδα, το τμήμα ή ο όροφος που κατέβαλε τη μεγαλύτερη προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας μέσα σε έναν μήνα (ή στο χρονικό διάστημα που θα ορίσετε εσείς) θα επιβραβεύεται με κάποιο έπαθλο. Έτσι, όχι μόνο θα ενθαρρύνετε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας, αλλά θα δείτε σύντομα και απτά αποτελέσματα. Τους ελέγχους για την ανάδειξη της νικήτριας ομάδας θα διενεργεί ο Υπεύθυνος Ενέργειας.

Να είστε ξεκάθαροι σχετικά με τους στόχους της Εταιρείας

Χρησιμοποιήστε ρεαλιστικά παραδείγματα, για να δείξετε στους εργαζομένους - ιδίως στους νεότερους από αυτούς - πόσα χρήματα θα εξοικονομηθούν χάρη σε μικρές κινήσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Οι εργαζόμενοι είναι πολύ πιο πιθανό να συμμετάσχουν ενεργά σε κάθε σχετική προσπάθεια, όταν ξέρουν ότι οι ενέργειές τους έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όλοι πρέπει να συμμετέχουν

Βεβαιωθείτε ότι οι ιδέες και τα κίνητρα εξοικονόμησης ενέργειας προέρχονται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και ότι σε όλες τις σχετικές προσπάθειες συμμετέχουν και οι διευθυντές. Κάθε συλλογική, ενδοεταιρική προσπάθεια, είναι πολύ πιο πιθανό να υιοθετηθεί από όλους, όταν η πρωτοβουλία ξεκινά από την κορυφή της πυραμίδας.

Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας συνεπάγεται:

  • Περιβαλλοντικά οφέλη
  • Πιο υγιείς και παραγωγικές συνθήκες εργασίας
  • Εξοικονόμηση χρημάτων
  • Ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας